درخت تو گر بار دانش بگیرد     به زیر آوری چرخ نیلوفری را (ناصر خسرو )

تو بر هر کار که بخواهی قدرت و علم کامل داری (بقره ۱۲۹)

     زگهواره تا گور دانش بجوی (حضرت محمد ص )

*با آسایش تن ،نمی توان به دانش رسید (حضرت علی ع )

*قیمت هر کس به قدر علم اوست (حضرت علی ع )

*از دانش هنگامی بهره مند شوید که آن را به کار بندید (حضرت علی ع )

*مومن تملق نمی گوید وحسد نمی برد،مگردر طلب علم (امام باقر ع )

*در طلب علم برآیید هرچند به فرو رفتن در دریاها وشکافتن دل ها باشد (امام صادق ع )

*طالب علم در دنیا،به عزت می رسدو در آخرت،به رستگاری (امام محمد تقی ع )

*همیشه بهشت آنجاست که درخت دانش در آن افراشته باشد(نیچه)

*مومن تملق نمی گوید وحسد نمی برد،مگر در طلب علم (امام باقر ع )

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم مرداد ۱۳۹۱ساعت 13:33  توسط اعظم طاهری  | 
تصاویر زیباسازی نایت اسکین