از جهالت تو را رهاند عقل     به سعادت تو را رساند عقل (سنایی)

ما آیات خود را بیان کردیم تا مگر فکر و عقل خود را به کار بندید (حدید ۱۷)

جان مایه ی آدمی،خرد اوست (حضرت محمد ص )

*خردمند کسی است که گفتارش را کردارش تصدیق کند(حضرت علی ع )

*همه چیز محتاج عقل است وعقل محتاج ادب (حضرت علی ع )

*هیچ ثروتی،بالاتر از خردمندی نیست (امام حسن ع )

                                                     

*هیچ مصیبتی،چون بیخردی نیست (امام باقر ع )

*دوست هر آدمی،خرد اوست و دشمن او بی خردیش (امام رضا ع )

              *چشم بینا بهتر از سیصد عصا (مولوی)

*خردمند آن چه را می داند نمی گوید و آن چه را بگوید می داند (ارسطو)

*جوانی،زمان فرا گرفتن رموز عقل است و پیری،هنگام عمل کردن بدین رموز (ژان ژاک روسو)

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم مرداد ۱۳۹۱ساعت 13:27  توسط اعظم طاهری  | 
تصاویر زیباسازی نایت اسکین