کرم بین ولطف خداوندگار     گنه بنده کرده است و او شرمسار (سعدی )

گذشت پیشه کنید واز بدی ها درگذرید،آیا دوست ندارید که خدا هم در حق شما گذشت کند (نور ۲۲)

بار خدایا! تو بخشایش گری و گذشت و بخشش را دوست می داری،پس مرا ببخش (حضرت محمد ص )

*آن که انتقام می کشد یک روز خوشحال است و آنکه می بخشد یک عمر (حضرت علی ع )

*هرکه را قدرت مجازات بیشتر است،عفو از او پسندیده تر است (حضرت علی ع )

*بالاترین بخشش ها،رسانیدن حق است به صاحبش (حضرت علی ع )

*عفو و بخشش،زینت قدرت و توانایی است (حضرت علی ع )

*با گذشت ترین مردم،کسی است که دارای قدرت انتقام باشد ولی عفو کند (امام حسین ع )

*هر که جود و بخشش کند،به سروری و بزرگی رسد (امام حسین ع )

*اگر کسی در گوش راست شما بدی گوید و در گوش چپ شما عذر بخواهد عذرش را بپذیر و از او درگذر (امام موسی کاظم ع )

*بخشندگی را اندازه ای است که چون از آن اندازه بگذرد،اسراف است (امام حسن عسکری ع )

*حکیمی را پرسیدند:از سخاوت وشجاعت کدام بهتر است؟گفت:آن که را سخاوت است به شجاعت حاجت نیست (سعدی )

*هرکه به زیردستان نبخشاید به جور زبردستان گرفتار آید (سعدی)

*بخشش هر چند ناچیز باشد آتش خشم بنشاند (امثال و حکم دهخدا)

*کسی که لذت بخشش در راه خدا را چشید،دیگر از آن دست بر نخواهد داشت (اقبال لاهوری)

*هر بخشش به قاعده،تو را یک قدم به سعادت روحی نزدیکتر می کند (ویکتور هوگو)

*هزار بخشش تو به یک منت وتکبر تو نمی ارزد (بودا)

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم مرداد ۱۳۹۱ساعت 12:56  توسط اعظم طاهری  | 
تصاویر زیباسازی نایت اسکین