کمند مهر،چنان پاره کن که گر روزی   شوی زکرده پشیمان،به هم توانی بست(محتشم کاشانی)

ای مومنان!همگی به درگاه خدا توبه کنید،باشد که رستگار شوید(نور ۳۱ )

هیچ چیز نزد خدای تعالی دوست داشتنی تر از جوان توبه کار نیست(حضرت محمد ص )

*بهترین استغفارها نزد خدا،دست کشیدن از گناه و پشیمانی است (حضرت محمد ص )

*پشیمانی،روح آدم را از گناهان پاک می کند (حضرت علی ع )

*هر گناهی مرتکب شدی،با توبه در محو آن شتاب کن (حضرت علی ع )

*توبه همان ابراز پشیمانی است و خداوند توبه کنندگان را دوست دارد (عمر مختار )

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم مرداد ۱۳۹۱ساعت 12:17  توسط اعظم طاهری  | 
تصاویر زیباسازی نایت اسکین