بیا تا جهان را به بد نسپریم     به کوشش همه دست نیکی بریم(فردوسی)

هركس كار نيكي انجام دهد ده برابر آن پاداش داده خواهد شد(انعام۱۶۰)

به كسي كه به تو بدي كرده نيز نيكي كن(حضرت محمد ص)

*برعمر نيفزايد مگر نيكوكاري پس نيكويي خود را با منت گذاري تباه مساز(حضرت علي ع)

*نيكي بي مورد ظلم است(حضرت علي ع)

 

*با نيكان بدي مكن چون آن ها را از نيكي باز مي داري(حضرت علي ع)

*هر كس تخم نيكي بپاشد مسرت و شاددلي درو كند(امام حسن ع)

*كسي كه براي خشنودي خدا در حق برادر خود نيكي كند هنگامي كه نيازمند شود خداوند گره از كارش بگشايد(امام حسين ع)

*از كارهاي پسنديده،آن چه زود به پاداش مي رسد نيكي است(امام باقرع)

*هركه در حال توانايي نيكويي نكند،در حال ناتواني سختي ببيند(سعدي)

*نيكي به جاي نيكي پسنديده است ودشمني به جاي دشمني پسنديده نيست(خواجه عبدالله انصاري)

*نان همه كس را مخور ونان خود را از هيچ كس دريغ مدار(خواجه عبدالله انصاري)

*چو نيكي كني نيكي آيد برت(فردوسي)

*نيكي وسود خويش را در زيان ديگران مخواه (زرتشت)

     

 

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم مرداد 1391ساعت 20:9  توسط اعظم طاهری  | 
نگهدار فرصت که عالم دمی است   دمی پیش دانا به از عالمی است (سعدی)

  هر روزی (زمانی) او در کاری و فرمانی است (الرحمن ۲۹ )

برای آگاهی انسان ،همین بس که زمان خود را بشناسد (حضرت علی ع )

*دیروزت از دست رفت و به فردایت یقین نیست و امروزت غنیمت است پس این فرصت به دست آمده را دریاب (امام علی ع )

*خوشا آنکه آرزویش را کوتاه کرد و فرصت عمرش را غنیمت شمرد (امام علی ع )

*به هنگام فرصت و زمان،از کوتاهی کردن بپرهیز زیرا این میدان است که برای رهسپارانش زیان به بار می آورد (امام باقر ع )

*هرکه در زمان غیبت قائم مابر موالات ودوستی مان بمیرد خداوند پاداش هزار شهید مانند شهیدان بدر و احد به او عطا می کند (امام سجاد ع )

*فرصت ،زود می رود و دیر باز می گردد (حضرت علی ع )

*فرصت ،غنیمت است نباید زدست داد (سعدی )

*از وقت خود هم برای گذران زندگی این دنیا استفاده کن و هم برای تامین زندگی آن دنیا (شیخ بهایی )

*اگر از فرصت استفاده نکنی ،روزگار آن را به دیگری خواهد داد (مارک تواین)

*فرصت را باید خودت به دست بیاوری،آن را به تو نخواهند داد (ژول ورن )

     

          

 

  

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و پنجم مرداد 1391ساعت 3:5  توسط اعظم طاهری  | 
دریاب کنون،که نعمتت هست به دست    کاین نعمت وملک می رود،دست به دست (سعدی)

 اگر بخواهید که نعمت های خدا را شماره کنید،هرگز نمیتوانید(نحل۱۸)

بسا کسی که نعمت برای او مایه ی بلا و گرفتاری است (حضرت علی ع )

*دو نعمت است که بسیاری از مردم در آنها آزموده می شوند "یا به سبب آن به گمراهی و فساد می افتند"یکی فراغت و دیگری تندرستی (پیامبر اکرم ص )

*خداوند از آن کس خشنودتر است که خانواده ی خود را بیشتر در رفاه و نعمت قرار دهد (امام سجاد ع )

*نعمت دنیا،امنیت و تندرستی است و نعمت کامل در آخرت،وارد شدن به بهشت است وبنده ای که به بهشت نرود هرگز نعمت بر او کامل نشده است (امام صادق ع )

*پسران نعمتند و دختران حسنه،خداوند از نعمت ها باز خواست می کند و برای حسنات پاداش می دهد (امام صادق ع )

*نعمت ها تا هستند ناشناخته اند و همین که رفتند،شناخته می شوند (امام حسن ع )

    *قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید (سعدی )

    *ماهی که بر خشک اوفتد،قیمت بداند آب را (سعدی )

*نعمت ها ی خود را بشمار،نه محرومیت ها را (دیل کارنگی)

        

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و پنجم مرداد 1391ساعت 2:8  توسط اعظم طاهری  | 
همنشین تو از تو به باید     تا تو را عقل و دین بیفزاید (سعدی)

        و با آنان به شایستگی رفتار کنید ( نسا ۱۹ )

از هم نشینی با مرد بخیل دوری گزین،چون وقتی تو را به او حاجت افتد بگریزد (حضرت محمد ص )

*بامردم چنان معاشرت کنید که اگر مردید،بر شما بگریند و اگر زنده ماندید به شما مهر ورزند (حضرت علی ع )

*معاشرت نیکو با مردم ابتدای عقل و دور اندیشی است (امام حسن ع )

*سامان یافتن کار مردم به این است که طوری با هم معاشرت کنند که مانند پیمانه ای باشند دو سومش هشیاری و یک سومش نادیده گرفتن و چشم پوشی (امام باقر ع )

*بکوشید که زمانتان را به چهار قسمت تقسیم کنید:زمانی برای مناجات با خدا،زمانی برای تامین معاش،زمانی برای معاشرت با برادران و معتمدانی که عیب هایتان را به شما می شناسانند ودر دل شما را دوست دارند و ساعتی برای کسب لذت های حلال با بخش چهارم توانایی انجام دادن سه بخش دیگر را به دست می آورید (امام رضا ع)

*حسن معاشرت است ،که همسایگی را شیرین می کند (کنفوسیوس )

        

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و پنجم مرداد 1391ساعت 2:3  توسط اعظم طاهری  | 
  این سرا و باغ تو،زندان توست   ملک و مال تو بلای جان توست (مولوی )

کسانی که مال و ثروت را ذخیره می کنند و در راه خدا انفاق نمی کنند آنها را به عذابی دردناک بشارت ده (توبه ۳۴)

بهترین توانگری ،توانگری نفس است (حضرت محمد ص )

*چه نیکوست مال خوب ،برای مرد خوب (حضرت علی ع )

*نه مال،برای تو خواهد ماند ونه تو ،برای مال (حضرت علی ع )

*آسایش دل را جستجو کردم و آن را در کمی مال و ثروت یافتم (امام صادق ع )

*خداوند پرحرفی و تلف کردن ثروت و اظهار نیاز کردن زیاد از همنوعان را دشمن می دارد (امام رضا ع )

       *در هنر کوش که زر چیزی نیست (جامی )

      *زر هر چه که بیشتر ،بلا بیش (امیر خسرو دهلوی )

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و پنجم مرداد 1391ساعت 1:46  توسط اعظم طاهری  | 
عاشقی مایه شادی بود و گنج مراد   دل خالی زمحبت صدف بی گهر است (رهی معیری )

  خدا را به بندگان لطف و محبت بسیار است (شوری ۱۹)

کسی که به مردم مهربانی نکند،خداوند به او مهربانی نمی کند (حضرت محمد ص )

*خداوند مهربان است و مهربانی را دوست دارد (حضرت محمد ص )

*به عزیزی که خوار گشته و توانگری که تهیدست شده و دانشمندی که در روزگار نادانان تباه گردیده است،مهربانی کنید (پیامبر اکرم ص )

*بامهربانی به دیگران است که رحمت خدا فرود می آید (امام علی ع )

*سه خصلت موجب جلب دوستی می شود:خوشخویی،مهربانی و فروتنی (امام علی ع )

*چونان طبیب مهربانی باش که دوا را آن جا می نهد که سود می بخشد (امام علی ع )

        *مهربانی کن تا مهربانی ببینی (حضرت علی ع )

*مردم در میان خود به سه چیز نیازمندند که اگر به کار بندند دوستی بپاید وگرنه از یکدیگر جدا شوند و دشمن هم گردند آن سه چیز اینهاست:انصاف با یکدیگر،مهربانی و محبت به هم و حسد نبردن به یکدیگر (امام صادق ع )

*برترین شهریاران کسی است که سه خصلت داشته باشد:محبت و مهربانی،بخشندگی و دادگری (امام صادق ع )

*محبت به نا اهلان،مانند تخم افشاندن در شوره زار است (ابو علی سینا )

*بر ضعیفان رحم کردن ،رحم بر خود کردن است (صائب تبریزی )

*در جهان یگانه مایه نیک بختی انسان،محبت است (افلاطون)

*شاید همه بدانند محبت چیست ولی همه نمی دانند که چگونه و کجا باید آن را به کار برد (ماری کوری )

    

        

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و پنجم مرداد 1391ساعت 1:13  توسط اعظم طاهری  | 
هیچ شک نیست اندرین گفتار     گریه آید زخنده بسیار (سنایی)

          اوست که می خنداند و می گر یاند (نجم ۴۳)

    خنده،فکر را قوی وبدن را توانا می گرداند (حضرت محمد ص )

*زنهار از خنده ی بسیار که دل را می میراند (حضرت محمد ص )

*گریستن از ترس خدا،کلید رحمت است (حضرت علی ع )

            *خنده ی پیامبر،لبخند بود (حضرت علی ع )

            *خنده ی بی دلیل،نشان نادانی است(امام حسن عسگری ع)

             *نخندد زمین ،تا نگرید هوا (فردوسی)

       *تبسم خرجی ندارد،ولی سود بسیار می دهد (دیل کارنگی)

*همه ی چشمهادرقیامت گریان است جز چشمی که بر مصائب حسین ع بگرید (حضرت محمد ص )

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و پنجم مرداد 1391ساعت 0:24  توسط اعظم طاهری  | 
به از کتاب،کسی در زمانه یار تو نیست   که هیچ یار،شب و روز در کنار تو نیست (ابراهیم صهبا)

وبا آنان کتاب و میزان فرود آوردیم،تا مردم به انصاف بر خیزند(حدید۲۵)

  علم را باید با نوشتن ،به بند کشید (حضرت محمد ص )

*کسی که با کتاب ها خود را آرامش دهدهیچ آرامشی را از دست ندهد(حضرت علی ع )

*بر تو باد از کتاب ها،فرا گرفتن آن چه در آن هاست (حضرت علی ع )

              *کتاب غذای روح است (حضرت علی ع )

*طبیعت،یگانه کتابی است که کلیه صفحاتش پر معنی است (گوته)

*خوشبخت کسی است که به یکی از این دو چیز دسترسی دارد:کتاب های خوب یا دوستانی که اهل کتاب باشند (ویکتور هوگو)

*کتاب،بوستان تزیینی است که گل های آن از سینه بزرگان می روید،از بزرگان سخن می گوید و کلام زندگان را ترجمه می کند (حافظ)

*برگ های کتاب،به منزله ی بال هایی هستند که روح ما را به عالم نور و روشنایی پرواز می دهند (ولتر)

   *مطالعه یگانه طریق آشنایی و گفتگو با بزرگان است (دکارت)

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و پنجم مرداد 1391ساعت 0:5  توسط اعظم طاهری  | 
برو کار می کن مگو چیست کار     که سرمایه ی جاودانیست کار(سعدی)

هر کس از مرد و زن که مومن باشد و کار نیکو انجام دهد زندگی خوش و پاکیزه ای به او خواهیم داد ( نحل ۹۷ )

      قیمت و اهمیت کار،به نتایج آن است (حضرت محمد ص )

*برترین کارها،دشوارترین آن هاست (حضرت محمد ص )

*كسي كه نيرو و توان خود را به كار گيرد به منتهاي خواسته خود ميرسد (حضرت علي ع )

*خردمند به کار خویش تکیه کند و نادان به آرزوی خویش (امام رضا ع )

*آفت کار،دلبستگی نداشتن به آن است (امام رضا ع )

   *کار امروز را به فردا افکندن از کاهلی تن است (ابوالفضل بیهقی)

*هر چه کار تو مهم تر باشد،دشمنانت بیشتر خواهد بود (شکسپیر)

*کار،بهترین وسیله تندرستی روح و فکر و مایه ی سعادت و خوشبختی است (جالینوس )

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم مرداد 1391ساعت 23:34  توسط اعظم طاهری  | 
چون  قضا بیرون کند از پرده سر   عاقلان گردند جمله کور و کر (مولوی)

هیچ حادثه ای برای ما رخ نمی دهد،مگر آن چه خداوند برای ما نوشته و مقرر داشته است (توبه ۵۱)

ایمان به قضا و قدر،غم و اندوه را می زداید (حضرت محمد ص )

*چون مقدرات فرود آیند،تدبیرها باطل و بی اثر می شوند (حضرت علی ع )

             *از قضاها،گریختن نتوان ( فرخی )

     *با چرخ ستیزه،چون توان کرد (امیر خسرو دهلوی )

            *گذر نیست از حکم پروردگار (فردوسی )

                 *چون قضا آید،چه سود از احتیاط (مولوی )

    

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم مرداد 1391ساعت 23:15  توسط اعظم طاهری  | 
چو آب و رنگ فضیلت به چهره نیست چه سود

                             ز رنگ جامه زربفت و زیور رخشان(پروین اعتصامی)

   خداست که شما را بر عالمیان برتری و فضیلت بخشید (اعراف ۱۴۰)

فضیلت اهل فضیلت را،صاحبان فضیلت تشخیص می دهند (حضرت محمد ص )

*تسلط بر خشم ومیراندن شهوت،در راس فضیلت ها جای دارند (حضرت علی ع )

               *اوج فضیلت ها دانش است (حضرت علی ع )

فضیلت انسان،در نگه داشتن حد وسط میان افراط و تفریط است (ارسطو)

                         

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم مرداد 1391ساعت 22:57  توسط اعظم طاهری  | 
ز فرزند باشد پدر شاد دل           زغم ها بدو دارد آزاد دل (فردوسی)

   مال و فرزند زیب و زینت حیات دنیاست (کهف ۴۶ )

فرزند،گیاه خوشبوی بهشت است (حضرت محمد ص )

*با کودکان به مهربانی رفتار کنید و آنان را با بوسه های محبت نوازش دهید که کاری است بس،کریمانه و انسانی (حضرت محمد ص )

*هر درختی میوه ای دارد و میوه ی دل،فرزند است (حضرت محمد ص )

*نگاه فرزند به پدر و مادرش از روی محبت به آن دو ،عبادت است (حضرت محمد ص )

        *بدترین مصیبت ها ،فرزند ناخلف است (حضرت علی ع )

*فرزند خود را در کودکی ادب بیاموز،تا در بزرگی بر تو رحمت فرستد و به نیکی یاد کند (ابن سینا )

    

        

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم مرداد 1391ساعت 22:40  توسط اعظم طاهری  | 
بود غیبت خلق مردار خوردن       از این لقمه کن پاک کام و دهن را (صائب تبریزی )

از یکدیگر غیبت نکنید،آیا کسی ازشما دوست دارد که گوشت برادر مرده

اش را بخورد؟ (حجرات ۱۲ )

غیبت یعنی یاد کردن برادر خود را به چیزی که خوشش نیاید،اگر آن چه گفتی در او باشد وی را غیبت کرده ای و الا براو بهتان زده ای (حضرت محمد ص )

*آن کس که به غیبت گوش دهد،در شمار یک تن از غیبت کنندگان است (حضرت علی ع )

*حق گوش این است که آن را از شنیدن غیبت وشنیدن هر آن چه که شنیدنش روا نیست دور نگه داری (امام سجاد ع )

*مردم را در غیبت،همان گوی که در روی توانی گفت(خواجه عبدالله انصاری )

          *غیبت کار افراد دون(پست) و بی شرم است (مولوی )

*غیبت کسان مجوی و نان ممسک را مخور (خواجه عبدالله انصاری )

                     

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم مرداد 1391ساعت 22:23  توسط اعظم طاهری  | 
پس زانو منشین و غم بیهوده مخور    که زغم خوردن تو رزق نگردد کم و بیش (حافظ )

بر آن چه از دستتان می رود،اندوهگین نشوید و بر آن چه به دستتان می آید شادمانی نکنید (حدید ۲۳ )

ایمان به قضا و قدر ،غم و غصه را برطرف می کند (حضرت محمد ص )

*غم های روزگار را پایانی است،با آن ها بساز و صبر کن تا پایان پذیرد (حضرت علی ع )

*اندوه روزی را که هنوز نیامده،بر روزی که در آن هستی،تحمیل مکن (امام حسن ع )

*غم با کسی گوی که از تو کم تواند کرد (خواجه عبدالله انصاری)

*احوال عالم چنین است:اگر یک روز شاد کند،آخرش می گریاند (سمک عیار )

*دل بی غم،کجا جویم که در عالم نبینم (سعدی)

*غم احساسات را روان کرده وشادی دل های زخم دیده را بهبود می بخشد (جبران خلیل جبران)

*آن که به فکر فردا نیست،به غم فردا گرفتار می شود (کنفوسیوس )

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم مرداد 1391ساعت 20:2  توسط اعظم طاهری  | 
بگذر زکبر و ناز که دیده است روزگار    چین قبای قیصر و طرف کلاه کی (حافظ )

ودر زمین به نخوت گام برمدار،چرا که هرگز زمین را نمی توانی شکافت (اسرا ۳۷ )

خودپسندی و غرور ،عبادت هفتاد ساله را نابود میکند (حضرت محمد ص)

*از تکبر دوری کنید،زیرا ابلیس را تکبر واداشت که به آدم سجده نکند (حضرت محمد ص )

*هرکه تکبر ورزد،خداوند او را درهم شکند (حضرت محمد ص )

*تکبر کردن در مقابل آدم متکبر ،عین تواضع کردن است (حضرت علی ع )

*کسی که از خود راضی گشت،دشمنان او فراوان خواهند بود (امام هادی ع )

*تکبر وخست،هزاران صفت خوب را می پوشاند (کنفوسیوس)

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم مرداد 1391ساعت 19:36  توسط اعظم طاهری  | 
عيب كسان منگر و احسان خويش   ديده فرو بر به گريبان خويش (پروين اعتصامي )

هرگز از هم ديگر عيب جويي نكنيد و هم ديگر را با القاب زشت صدا نكنيد (حجرات۱۱)

دانش و دارايي هر عيبي را مي پوشاند و ناداني و ناداري هر عيبي را آشكار مي كند (حضرت محمد ص )

*خوشا به حال کسی که به اصلاح عیب های خود مشغول بوده و نگران عیب دیگران نباشد (حضرت محمد ص )

*هر که در فکر عیب خود باشد،از پرداختن به عیب دیگران باز ایستد(حضرت علی ع )

*عیب پوشی زعیب جویی به (جامی )

      *عیب آن است که از عیب خویش آگاه نباشیم (توماس کارلایل )

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم مرداد 1391ساعت 18:47  توسط اعظم طاهری  | 
ای که دستت می رسد،کاری بکن   پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار (سعدی )

هر یک از این ها آرزو دارد که کاش،هزار سال عمر کند (بقره ۹۶ )

به عمر خود بخیل تر باش،تا به درهم و دینارت (حضرت محمد ص )

*روزهای دنیا و ایام عمر را غنیمت بدانید (حضرت علی ع )

*به سوی عمل بشتابید واز آمدن ناگهانی مرگ بترسید(حضرت علی ع )

*مردگان دانند قدر عمرو بس (عطار )

         *تا نفس هست و نفس، کاری بکن (اوحدی )

         *نیابد هیچ کس  عمر دوباره (جامی )

         *زمان رفته،نخواهد به گریه بازآید (سعدی )

      *سعدیا!عمر عزیز است،به غفلت مگذار (سعدی )

         *بر گذشته،حسرت آوردن خطاست (مولوی )

    *غم فردا نشاید خوردن امروز (سعدی)

*شیعیان ما را به زیارت قبر حسین بن علی(ع) فرمان دهید،زیرا روزیشان را زیاد وعمرشان را دراز وبدیهایشان را دور می سازد (امام باقر ع)

      *زیاد وضو بگیر تا خداوند عمر تو را زیاد گرداند (پیامبر اکرم ص)

     *صله ی رحم عمر را زیاد می کند و فقر را از بین می برد (پیامبر اکرم ص)

*کسی که یک نیاز برادر مومن خود را برآورد،مانند کسی است که عمر خویش را به عبادت گذرانده باشد (پیامبر اکرم ص )

 *اگر از عمر گذشته ی خود که تلف کرده ای عبرت گیری،بیگمان باقیمانده عمرت را پاس میداری (علی ع )

       *کمتر وام بگیرید که کم قرض داشتن،عمر را طولانی میگرداند (امام صادق ع )

               *در مدت عمر در حفظ و سلامت تن بکوشید (امام حسین ع )

        *دست ها یتان را پیش و پس از غذا بشویید چرا که فقر را می برد و بر عمر می افزاید (امام صادق ع )

     *اگر او (امام زمان عج )را دریابم،تمام عمر را به او خدمت می کنم (امام صادق ع )

        

*بیماران خود را به صدقه درمان کنید زیرا صدقه از پیشامدهای ناگوار و بیماری ها جلوگیری می کند و بر عمر و حسنات شما می افزاید (پیامبر اکرم ص )

*چهار چیز بر عمر می افزاید:ازدواج با دوشیزگان،غسل کردن با آب،خفتن به شانه ی  چپ،سیب خوردن در سحرگاهان (پیامبر اکرم ص )

 *گل نرگس را ببویید هر چند روز یا هفته ،ماه و یا سالی یکبار و هر چند در همه ی عمر یکبار،چرا که در قلب هسته ای از دیوانگی وجود دارد و بوییدن نرگس آن را دور می کند (پیامبر اکرم ص )

    

                  

       

                               

 

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم مرداد 1391ساعت 15:4  توسط اعظم طاهری  | 
چو عهدی با کسی کردی بجای آر    که ایمان است عهد از دست مگذار (ناصر خسرو)

       ای اهل ایمان،به عهد و پیمان خود وفا کنید (مائده۱)

انسان نیست آن کس که به عهد و پیمان خود وفادار نباشد (حضرت محمد ص )

*به دوستی که به عهد و پیمان خود وفادار نیست،اعتماد مکن (حضرت علی ع )

*بهترین شیوه ی صداقت،وفای به عهد است (حضرت علی ع )

*آفت وفاداری ،پیمان شکنی است (حضرت علی ع )

*ما چو پیمان با کسی بستیم دیگر نشکنیم (وحشی بافقی )

*اگر رفیق شفیقی، درست پیمان باش(حافظ )

          *مکن وعده و گر کردی،وفا کن (جامی )

              

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم مرداد 1391ساعت 14:30  توسط اعظم طاهری  | 
درخت تو گر بار دانش بگیرد     به زیر آوری چرخ نیلوفری را (ناصر خسرو )

تو بر هر کار که بخواهی قدرت و علم کامل داری (بقره ۱۲۹)

     زگهواره تا گور دانش بجوی (حضرت محمد ص )

*با آسایش تن ،نمی توان به دانش رسید (حضرت علی ع )

*قیمت هر کس به قدر علم اوست (حضرت علی ع )

*از دانش هنگامی بهره مند شوید که آن را به کار بندید (حضرت علی ع )

*مومن تملق نمی گوید وحسد نمی برد،مگردر طلب علم (امام باقر ع )

*در طلب علم برآیید هرچند به فرو رفتن در دریاها وشکافتن دل ها باشد (امام صادق ع )

*طالب علم در دنیا،به عزت می رسدو در آخرت،به رستگاری (امام محمد تقی ع )

*همیشه بهشت آنجاست که درخت دانش در آن افراشته باشد(نیچه)

*مومن تملق نمی گوید وحسد نمی برد،مگر در طلب علم (امام باقر ع )

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم مرداد 1391ساعت 13:33  توسط اعظم طاهری  | 
از جهالت تو را رهاند عقل     به سعادت تو را رساند عقل (سنایی)

ما آیات خود را بیان کردیم تا مگر فکر و عقل خود را به کار بندید (حدید ۱۷)

جان مایه ی آدمی،خرد اوست (حضرت محمد ص )

*خردمند کسی است که گفتارش را کردارش تصدیق کند(حضرت علی ع )

*همه چیز محتاج عقل است وعقل محتاج ادب (حضرت علی ع )

*هیچ ثروتی،بالاتر از خردمندی نیست (امام حسن ع )

                                                     

*هیچ مصیبتی،چون بیخردی نیست (امام باقر ع )

*دوست هر آدمی،خرد اوست و دشمن او بی خردیش (امام رضا ع )

              *چشم بینا بهتر از سیصد عصا (مولوی)

*خردمند آن چه را می داند نمی گوید و آن چه را بگوید می داند (ارسطو)

*جوانی،زمان فرا گرفتن رموز عقل است و پیری،هنگام عمل کردن بدین رموز (ژان ژاک روسو)

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم مرداد 1391ساعت 13:27  توسط اعظم طاهری  | 
کرم بین ولطف خداوندگار     گنه بنده کرده است و او شرمسار (سعدی )

گذشت پیشه کنید واز بدی ها درگذرید،آیا دوست ندارید که خدا هم در حق شما گذشت کند (نور ۲۲)

بار خدایا! تو بخشایش گری و گذشت و بخشش را دوست می داری،پس مرا ببخش (حضرت محمد ص )

*آن که انتقام می کشد یک روز خوشحال است و آنکه می بخشد یک عمر (حضرت علی ع )

*هرکه را قدرت مجازات بیشتر است،عفو از او پسندیده تر است (حضرت علی ع )

*بالاترین بخشش ها،رسانیدن حق است به صاحبش (حضرت علی ع )

*عفو و بخشش،زینت قدرت و توانایی است (حضرت علی ع )

*با گذشت ترین مردم،کسی است که دارای قدرت انتقام باشد ولی عفو کند (امام حسین ع )

*هر که جود و بخشش کند،به سروری و بزرگی رسد (امام حسین ع )

*اگر کسی در گوش راست شما بدی گوید و در گوش چپ شما عذر بخواهد عذرش را بپذیر و از او درگذر (امام موسی کاظم ع )

*بخشندگی را اندازه ای است که چون از آن اندازه بگذرد،اسراف است (امام حسن عسکری ع )

*حکیمی را پرسیدند:از سخاوت وشجاعت کدام بهتر است؟گفت:آن که را سخاوت است به شجاعت حاجت نیست (سعدی )

*هرکه به زیردستان نبخشاید به جور زبردستان گرفتار آید (سعدی)

*بخشش هر چند ناچیز باشد آتش خشم بنشاند (امثال و حکم دهخدا)

*کسی که لذت بخشش در راه خدا را چشید،دیگر از آن دست بر نخواهد داشت (اقبال لاهوری)

*هر بخشش به قاعده،تو را یک قدم به سعادت روحی نزدیکتر می کند (ویکتور هوگو)

*هزار بخشش تو به یک منت وتکبر تو نمی ارزد (بودا)

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم مرداد 1391ساعت 12:56  توسط اعظم طاهری  | 
به کشتی ویران گذشتن بر آب     به آید که در کار کردن شتاب (فردوسی)

انسان بر اثر شتاب زدگی،خواسته به خیر را با وسیله ی شر درخواست می کند وانسان بسیار بی صبر و شتاب کار است (اسرا ۱۱)

   درنگ از خداو عجله از شیطان است (حضرت محمد ص )

*در حقیقت مردم را شتاب زدگی به هلاکت افکنده است،اگر مردم آرام و از شتاب زدگی به دور بودند هیچ کس هلاک نمی شد (حضرت محمد ص )

*از شتاب در کارهایی که هنگام انجام آن نرسیده،بپرهیز (حضرت علی ع )

     *شتاب زدگی موجب لغزش است ۰حضرت علی ع )

*هر که کار خیری را قصد کرد،باید در انجامش شتاب ورزد (امام باقر ع )

*با آرامش و درنگ سلامتی است وبا شتاب زدگی پشیمانی (امام صادق ع )

*عجول هم کار خودش را خراب می کند هم دیگران را (پوریای ولی )

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم مرداد 1391ساعت 12:15  توسط اعظم طاهری  | 
خوی بد در طبیعتی که نشست     نرودتا به مرگ از دست ( سعدی )

هر کس بر حسب عادت و طبیعت خود عملی را انجام خواهد داد (اسرا ۸۴)

    عادت،طبیعت دوم آدمی است (حضرت علی ع )

*زبان تو،از تو همان می خواهد که بدان عادت کرده ای ونفست از تو همان تقاضا می کند که بدان خو گرفته ای (حضرت علی ع )

*عادت ها را تغییر دهید،تا طاعات بر شما آسان شود (حضرت علی ع )

*برترین عبادت ،چیره آمدن بر عادت است (امام علی ع )

*گرسنگی کشیدن،چه نیکو یاری دهنده ای بر سرکشی نفس و شکستن عادات آن است (امام علی ع )

*با نفس های خود بر سر ترک عادت ها بستیزید تا بر آنها چیره آییدو با هوس های خود مبارزه کنیدتا آنها را به بند کشید (امام علی ع )

*خودت را به انجام کارهای نیک و به دوش کشیدن بارهای دیون(مردم)عادت بده تا شرافت نفس یابی (امام علی ع )

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم مرداد 1391ساعت 11:45  توسط اعظم طاهری  | 
هر کجا عدل روی بنموده است    نعمت اندر جهان بیفزوده است (سنایی)

ای کسانی که ایمان آورده اید!عدالت را به طور کامل به پا دارید(نسا ۱۳۵)

  سلطان عادل،سایه ی خداوند است (حضرت محمد ص )

*به سبب عدالت،برکت ها دو چندان می شود (حضرت علی ع )

*دو چیز است که ثواب آن دو را نتوان سنجید،یکی گذشت از گناه،دیگری عدل و داد (حضرت علی ع )

*هیچ چیز مانند عدالت،شهر ها را آباد نکرده است (حضرت علی ع )

*خداوند عدالت را برای آرامش دل ها واجب فرمود (حضرت فاطمه س )

           *بدون عدالت،هیچ قضاوتی صحیح نیست (ویکتور هوگو )

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم مرداد 1391ساعت 11:33  توسط اعظم طاهری  | 
مزن بر سر ناتوان دست زور     که روزی درافتی به پایش چو مور (سعدی)

      خدا به احوال ظالمان داناتر است (انعام ۵۸)

ستم نکن،هم چنان که دوست نداری به تو ستم شود (حضرت علی ع )

*از ستم کردن بر کسی که جز خدا کسی را ندارد،دوری کن (امام حسین ع)

*مملکت با کفر باقی میماند،ولی با ظلم باقی نمی ماند (امام حسین ع )

*آن چه ستمدیده از ستمگر می گیرد بیشتر است از آن چه،ستمگر از دنیای ستم دیده می ستاند (امام باقر ع)

        *خانه ی ظلم به اندک فرصتی ویران شود (صائب تبریزی)

*بالاترین ظلم،ظلم در حق خویشتن است (خواجه نظام الملک )

  *اگرمظلوم واقع شدید،خودراتسلی دهید،زیرا بدبخت واقعی ظالم است نه شما (سامرت موام )

                    

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم مرداد 1391ساعت 11:13  توسط اعظم طاهری  | 
  هاتف آن روز به من مژده ی این دولت داد    که بر این جور جفا صبر و ثباتم دادند(حافظ )

ای اهل ایمان از صبر و نماز یاری جویید،که خدا با صابران است (بقره ۱۵۳)

هیچ ایمانی،چون حیا و صبر نیست (حضرت محمد ص)

*انسان صبور،پیروزی را از کف نخواهد داد،هرچند پس از زمانی دراز باشد (حضرت علی ع )

         *زیبایی مرد،به بردباری اوست (حضرت علی ع )

*مرغ زیرک چون به دام افتد،تحمل بایدش (حافظ )

*بردباری در زمان خشم،مشکل ترین ولی با ارزش ترین کارها می باشد (سقراط )

*تا به صبر عادت نکنی ،به اهمیت آن پی نبری ( گالیله )

*تحمل امروز تو مقدمه ی آسایش فردای توست ( بودا )

*با صبر انتظار گشایش می رود و کسی که پیوسته دری را بکوبد عاقبت آن به رویش باز می شود (پیامبر اکرم ص )

   *ایمان دو نیم است :نیمی صبر و نیمی شکر (پیامبر اکرم ص )

*هر که خود را به صبر وادارد خداوند او را صبور گرداند و هر که طالب عفت باشد خداوند او را عفیف گرداند و هر که بی نیازی جوید خداوند بی نیازش سازد و به هیچ بنده ای عطایی بهتر و گسترده تر از صبر داده نشده است (پیامبر اکرم ص )

   *صبر بر مصیبت سخت را آسان می کند (حضرت علی ع )

*صبر یا صبر بر مصیبت است یا بر انجام طاعت و یا صبر بر ترک معصیت،که نوع سوم آن از دو گونه ی نخست برتر است (حضرت علی ع )

   *با صبر به مقامات بلند می توان رسید (حضرت علی ع )

*هریک از شیعیان ما گرفتار شود وصبر ورزد،اجر هزار شهید دارد (امام صادق ع )

  *مومن به صبر در برابر سختیها سرشته شده است (امام صادق ع )

*خیری که هرگز در آن شری نیست،شکر بر نعمت و صبر بر ناگواریهاست (امام حسن ع )

    *خداوند صبر وتحمل ده مرد را به زن عطا کرده است (امام صادق ع )

*ما صابریم اما شیعیان ما صابرترند،چون :ما بر آنچه می دانیم صبر می کنیم و شیعیان مان بر آنچه نمی دانند صبر می کنند (امام صادق ع )

  *هر که بر مسند ریاست نشیند باید بر رنج سیاست صبر کند (امام علی ع )

     *ریشه ی صبر داشتن یقین راستین به خداوند است (امام علی ع )

                            

 

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم مرداد 1391ساعت 10:42  توسط اعظم طاهری  | 
عیبم مکن به سستی کز حربه درستی   این نادرست ها را آخر شکست دادم(فرخی یزدی)

اسلام و قرآن بهترین فتح و پیروزی و کامل ترین وسیله ی سعادت خلق است (انفال ۱۹)

شکست ها،پله های نردبان موفقیت هستند،کسی که از اولین شکست مایوس شود لیاقت توفیق ندارد(حضرت علی ع)

*هنگامی که بر دشمنت پیروز شدی،عفو و گذشت را وسیله ی شکرگزاری برای توانایی براو قرار ده (حضرت علی ع)

*همانگونه كه جسم و سايه از هم جدا نمي شوند دينداري و موفقيت هم از هم جدا نمي شوند (حضرت علي ع )

*آنکه به خدا توکل کند مغلوب نشود و آنکه به خدا توسل جوید شکست نخورد (امام باقر ع )

*نفست را از شهوت و هوای آن بازدار زیرا در هوایش شکست و هلاکت است (لقمان حکیم )

*در جستجوی ادب کوشش کن چرا که ادب میراث ماندگار و همراه شکست ناپذیر و گرانبهاترین بهره ای است که مطلوب مردم است (لقمان حکیم )

*هر گاه شیطان از راه شک و تردید به سوی تو آمد او را به وسیله ی یقین و اخلاص شکست بده (لقمان حکیم )

*از آرزویی که شکست می خورد و از نعمتی که گرفته می شود دوری کنید (امام علی ع )

*ریشه ی دلاوری توان مندی و میوه اش پیروزی است (امام علی ع )

*پیروزی با دوراندیشی به دست می آید ودوراندیشی با تبادل آرا و رازداری (امام علی ع )

*نیکی زکات نعمت هاست و و ساطت کردن،زکات مقام و موقعیت،بیماری زکات بدنها و گذشت زکات پیروزی،و هر چیزی که زکاتش را بدهی،از خطر نابودی و شکست در امان است (امام صادق ع )

*پیروزی در گرو اراده ی قاطع و دوراندیشی است (امام علی ع )

*به راستی که تقوی بهترین گنج و محکم ترین پناهگاه وعزیزترین عزت و اقتدار،نجات هر گریزنده ای از (هلاکت و دوزخ )و امید هر جوینده ای و پیروزی هر چیره جویی است (امام علی ع )

*کسی که موفق به خودشناسی شود به بزرگترین پیروزی دست یافته است (امام علی ع )

*از پیروزی دیگران شاد باش،تا از شکست تو متاثر باشند(اقبال لاهوری)

*فقط به پیروزی فکر نکن،به راه رسیدن به آن فکر کن( آلفرد نوبل )

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم مرداد 1391ساعت 10:32  توسط اعظم طاهری  | 
اگر خوشدل شدی در شادمانی    بماند شادمانی جاودانی(ناصر خسرو)

بگو به فضل و رحمت خداست که مومنان باید شاد شوند(یونس ۵۸)

بهترین کارها نزد خداوند،شاد کردن مومنان است (پیامبر اکرم ص )

*در بهشت سرایی است که به آن"شادی سرا"گفته می شود و تنها کسی وارد آن می شود که ایتام مومنان را شاد سازد (پیامبر اکرم ص )

*بوی خوش،عسل و نگریستن به سبزه شادی می آورد(پیامبر اکرم ص )

*شادی را جز با نرمخویی یاری نتوان رساند (حضرت علی ع )

*هر که روز عاشورا،روز سوگواری و اندوه و گریه اش باشد خداوند عزوجل روز قیامت را روز شادی و سرور او قرار دهد (امام رضا ع )

*عالمی را شاد کرد آن کس که یک دل شاد کرد (صائب تبریزی)

*عمر به خشنودی دل ها گذار (نظامی)

*به نشاط چندان سرگرم نشو که از اعمال واجب غافل شوی (ابوعلی سینا)

*خاطره ی شادمانی های دیروز ما تلخ ترین غمی است که امروز داریم (جبران خلیل جبران)

*نشاطی که به ندامت بیانجامد عذاب است (سقراط )

        *بادیگران بخند ،نه بر دیگران (دیل کارنگی )

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم مرداد 1391ساعت 10:15  توسط اعظم طاهری  | 
پشیمان زگفتار دیدم بسی        پشیمان نگشت از خموشی کسی(امیر خسرو دهلوی )

آنان را از چهره و سیمایشان می شناسی،در حال پنهان کردن نیازشان(چیزی)از مردم نمی خواهند (بقره ۲۷۳)

خاموشی آرایش دانا وپوشش نادان است (حضرت محمد ص )

*سزاوار نیست که عالم ازبیان دانش خود سکوت ورزد (حضرت محمد ص )

            *برتو باد به خاموشی بسیار (حضرت محمد ص )

*خاموشی ای که تو را وقار بخشد،بهتر ازسخن گفتنی است که جامه ی عار بر تو پوشاند (حضرت علی ع )

*مومن سکوت می کند تا سالم بماند،سخن می گوید تا بهره مند شود (امام سجاد ع )

*سخن گفتن به جا وسکوت نمودن به موقع نشانه ی عقل است (سقراط )

*مردان بزرگ کم می گویند و بسیار می کوشند (کنفوسیوس)

*سکوت را بیاموز،بگذار ذهن آرام تو گوش کند و بیاموزد (فیثاغورث )

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم مرداد 1391ساعت 5:10  توسط اعظم طاهری  | 
بر جمال و مال خویشتن غره مشو   کآن را به شبی برند و این را به تبی (اسعد گرگانی)

خدا آسمان ها و زمین را آفرید وشما آدمیان را به زیبایی صورتگری کرد (تغابن ۳ )

           *آفت زیبایی ،غروراست (حضرت محمد ص )

*خداوند چهره وزیبایی زن را در رخسار او و چهره و زیبایی مرد را در گفتارش قرار داده است (حضرت علی ع )

*زیبایی ظاهر،خوبرویی و زیبایی باطن،خوش خویی است (حضرت علی ع )

*زکات زیبایی عفت و پاکدامنی است (امام علی ع )

*سه خصلت است که به هر کس روزی شود کامل است:خردمندی،زیبایی و شیوایی سخن (امام علی ع )

    *زیبایی مرد ،وقار است (امام علی ع )

*خداوند متعال زیباست و زیبایی را دوست دارد و دوست دارد اثر نعمت خود را بر بنده اش ببیند او فقر نمایی را دشمن می دارد (پیامبر اکرم ص )

*تنها دلداده زیبایی مباش،دلداده ی کمال باش (سعید نفیسی )

*بدون زیبایی باطن ،زیبایی ظاهرارزشی ندارد (تاگور ) 

            

*زیبایی غیر از این که نعمت خداست،دام شیطان نیز هست (نیچه )

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم مرداد 1391ساعت 3:4  توسط اعظم طاهری  | 
تصاویر زیباسازی نایت اسکین